fbpx

WIJ ZIJN EEN SOCIALE ONDERNEMING

De Werkclub, en zusterorganisatie Buzinezzclub, maken deel uit van Clubhuis Nederland. De sociale organisaties zetten zich in om de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt kansrijk te maken. Dat doen we o.a met een doortimmerd trainingsprogramma, bestaande uit workshops, persoonlijke coaching en training in hard- en softskills.

Sinds 2018 zijn de clubs en ClubhuisNederland aangesloten bij Social Enterprise NL. De clubs hebben als hoogste prioriteit een maatschappelijke missie. Het doel is om álle Nederlanders in staat te stellen een belangrijke stap te zetten naar sociale en economische zelfstandigheid. Wil je meer weten over Clubhuis Nederland en onze missie. Klik dan op onderstaande link.

BEKIJK DE WEBSITE VAN CLUBHUIS NEDERLAND

CODE SOCIALE ONDERNEMINGEN

De clubs zijn aangemeld voor de ‘Code Sociale Ondernemingen’. In dit Register zijn enkel sociale ondernemingen opgenomen. Daarbij wordt de Europese definitie gehanteerd:

  • Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first).
  • Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert.
  • Heeft een verdienmodel.
  • Ziet winst als middel, niet als doel.
  • Is transparant en fair naar iedereen.
  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd.
  • Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.
  • Bovendien wordt, door toetreding tot het Register, de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die allen hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Onze supporters