Disclaimer

Werken bij de WerkClub

Vactures

Op deze site is informatie te vinden over de Taalclub. De Taalclub betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. De Taalclub geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert de Taalclub dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden. De Taalclub is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van taalclub.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal de Taalclub aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de Taalclub zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De Taalclub geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. De Taalclub kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

De Werkclub helpt nieuwe Nederlanders duurzaam aan het werk in nauwe samenwerking met de gemeente. Wij begeleiden ze door een intensief begeleidingstraject waarbij members getraind worden in hard- en softskills, Nederlandse omgangsnormen en communicatie en gebruiken op de werkvloer. De club groeit snel! Werk jij met ons aan het volgende succes? Bekijk hieronder onze vacatures!

Cookies op deze website

Werken bij de WerkClub

Vactures

De Taalclub maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies worden onder andere ingezet voor de integratie van social media op onze website, zoals Instagram en Facebook. De analytische cookies zetten we in om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door te bekijken op welke manier de bezoekers van onze website gebruik maken en op welke links er veel geklikt wordt, kunnen we bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Zo weten we op welke manier we de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Hoe kun je cookies verwijderen?
Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe je dat kunt doen is afhankelijk van de webbrowser waarmee je webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer informatie over de instellingen met betrekking tot cookies en specifieke browsers kun je het beste de helpfunctie van je webbrowser raadplegen.

De Werkclub helpt nieuwe Nederlanders duurzaam aan het werk in nauwe samenwerking met de gemeente. Wij begeleiden ze door een intensief begeleidingstraject waarbij members getraind worden in hard- en softskills, Nederlandse omgangsnormen en communicatie en gebruiken op de werkvloer. De club groeit snel! Werk jij met ons aan het volgende succes? Bekijk hieronder onze vacatures!