De WerkClub helpt nieuwe Nederlanders gratis op weg naar werk

Wij zijn de WerkClub!

Wij zijn de WerkClub!

De WerkClub helpt nieuwe Nederlanders op weg naar werk

Samen met members

Van startbaan naar hartbaan

Ruim 10 jaar

Succesvolle begeleiding

Onze members komen uit alle windstreken. Het merendeel is gevlucht voor oorlogsgeweld of onderdrukking. Die periode ligt nu ver achter hen; ze zijn veilig in Nederland en willen graag iets terug doen door deel te nemen aan de maatschappij. Onze members kijken weer vooruit en willen bouwen aan een stabiele, positieve toekomst. Vaak hebben zij al werkervaring opgedaan in het land van herkomst. Door weer te werken zijn ze in staat om te zorgen voor dierbaren en zijn zij een voorbeeld voor anderen.

De expertise van de Werkclub staat niet op zichzelf. We hebben ruim 10 jaar ervaring met de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, o.a bij de Buzinezzclub. Bovendien heeft ons team veel kennis, ook in de behandeling van oplosbare multiproblematiek. Daarom is onze aanpak in 2019 uitgeroepen tot ‘worldwide best practice’ door de ILO (International Labour Organization van de Verenigde Naties). Meer weten over de mogelijkheden bij jouw bedrijf of gemeente? We maken graag kennis met je.

De organisatie

De Stichting Buzinezzclub Foundation is een operating charity en heeft twee programma’s om haar maatschappelijke doelen te realiseren op het gebied van welzijn, onderwijs en burgerschap. Dit zijn het Buzinezzclub en Werkclub programma. In samenwerking met en met financiering door lokale partners worden deze programma’s uitgevoerd. Hiervoor wordt op verzoek van de financiers in de meeste gevallen een lokale entiteit opgericht als vehikel om de projectactiviteiten en geldstromen transparant te laten verlopen voor alle stakeholders en de bedrijfsrisico’s te beperken tot individuele vestigingen. Alle vestigingen samen vormen Clubhuis Nederland Beheer B.V. waarvan Stichting Buzinezzclub Foundation enig aandeelhouder is en daarmee de volledige zeggenschap en controle heeft over onder meer de maatschappelijke doelstelling, de statuten, het meerjarenplan, het bezoldigingsbeleid en de aanstelling van bestuurders. Download voor meer informatie onze statuten, ons beleidsplan en ons laatste jaarverslag.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Stichting Buzinezzclub Foundation. De Raad benoemt de bestuurder en de leden moeten de jaarrekening en het jaarplan goedkeuren. De Raad wordt door de bestuurder op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen. Leo van Loon, oprichter van de Buzinezzclub en Werkclub, is door de Raad benoemd tot bestuurder.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Voorzitter: Zahra Mousazadeh
Lid: Clemens van Slingerland
Lid: Ali Zahidi
Lid: Henk Bakker

Lid: Piet Vessies

Onze aanpak

De methodiek van de Buzinezzclub is opgebouwd aan de hand van een Theory of Change (Buzinezzclub ToC / Werkclub ToC). Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en SEO Economisch Onderzoek. Input bestaat uit onder meer vakkundig personeel en gemotiveerde vrijwilligers op fysieke locaties. Dat levert throughput in de vorm van een groepstraject met intensieve training, een individueel traject onder persoonlijke begeleiding van een coach uit de praktijk, netwerkactiviteiten en een membership for life. Zo krijgen de members meer motivatie, verbeterde vaardigheden en een groter sociaal netwerk (output). Het effect is uitstroom naar werk en inkomen, spill-overs naar kinderen en familie en een lager beroep op publieke voorzieningen (outcome). De impact is hogere arbeidsparticipatie, een groter verdienvermogen door betere benutting van menselijk kapitaal en verlaging van maatschappelijke kosten zoals zorg, uitkeringen en criminaliteit.

Onze kernwaarden

  1. Persoonlijk: ‘alles draait om jou!’ – de droom van de deelnemers, onze members, staat centraal. Dit leidt tot een weloverwogen carrièrekeuze en hoge intrinsieke motivatie bij onze members. Ook nieuw Nederlanders moeten hun dromen in Nederland waar kunnen maken en hun potentie volledig kunnen benutten.
  2. Optimistisch: We werken vanuit mogelijkheden en kansen en niet vanuit belemmeringen. Kan niet bestaat niet! We kijken altijd naar wat er nog wél mogelijk is.
  3. Ondernemend: van passief, naar actief – het ontwikkelen van een ondernemende houding om zelf aan het roer van de toekomst te staan en regie te nemen voor eigen doelen. Hierbij leren we onze members de tools zodat ze zélf de ladder naar hun hartbaan kunnen beklimmen.
  4. Betrouwbaar: Beloven = Doen! Zowel naar onze members als naar onze opdrachtgevers streven we een wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid na. Samen zetten we ons in om duurzaam succes te behalen!

Resultaten

De aanpak van de Werkclub leidde in de afgelopen tien jaar tot uitstroom van members uit de uitkering naar de arbeidsmarkt. De International Labour Organisation (ILO) benoemde onze aanpak in 2019 tot worldwide best practice. Sinds 2020 ondersteunt de Goldschmeding Foundation de Werkclub bij de opschaling van de organisatie. Doel hiervan is dat we veel meer kwetsbare mensen kansrijk maken op een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen!

Meld je aan

Word member

De Werkclub is speciaal ontwikkeld voor nieuwe Nederlanders.

Je krijgt persoonlijke coaching, volgt wekelijks workshops en krijgt support zodat je werk kunt vinden in Nederland óf een stap kunt maken in je carrière.

De Werkclub werkt samen met de Europese Unie (AMIF).

Deelname is 100% gratis en 60% – 80% van onze members behaalt succes met het vinden van werk en opleiding.
WerkClub
Woonplaats
Land van herkomst
Voorwaarden om deel te nemen *

We wijzen je op onze privacyverklaring.