fbpx

Wij zijn de Werkclub!

Samen met members; van startbaan naar hartbaan!

Onze members komen uit alle windstreken. Het merendeel is gevlucht voor oorlogsgeweld of onderdrukking. Die periode ligt nu ver achter hen; ze zijn veilig in Nederland en willen graag iets terug doen door deel te nemen aan de maatschappij. Onze members kijken weer vooruit en willen bouwen aan een stabiele, positieve toekomst. Vaak hebben zij al werkervaring opgedaan in het land van herkomst. Door weer te werken zijn ze in staat om te zorgen voor dierbaren en zijn zij een voorbeeld voor anderen.

Ruim 10 jaar succesvolle begeleiding!

De expertise van de Werkclub staat niet op zichzelf. We hebben ruim 10 jaar ervaring met de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, o.a bij de Buzinezzclub. Bovendien heeft ons team veel kennis, ook in de behandeling van oplosbare multiproblematiek. Daarom is onze aanpak in 2019 uitgeroepen tot ‘worldwide best practice’ door de ILO (International Labour Organization van de Verenigde Naties). Meer weten over de mogelijkheden bij jouw bedrijf of gemeente? We maken graag kennis met je.

Zo werkt de Werkclub

 • Organisatie

  De Werkclub en zusterorganisatie Buzinezzclub zijn sociale ondernemingen, aangesloten bij Code Sociale Ondernemingen. Voor beide clubs worden de activiteiten ondergebracht in een aparte BV per vestiging (locatie). Dit om de bedrijfsrisico’s van onze activiteiten te beperken tot individuele vestigingen. Alle vestigingen samen vormen Clubhuis Nederland Beheer. De Stichting Clubhuis Nederland heeft hierin een prioriteitsaandeel en daarmee de controle over onder meer de maatschappelijke doelstelling, de statuten, het meerjarenplan, de resultaatverdeling, het bezoldigingsbeleid, de aanstelling van bestuurders en mogelijke verkoop van aandelen. Deze constructie is gekozen omdat we hiermee enerzijds kunnen opereren als een sociale onderneming die harde resultaten en grote impact durft te garanderen (pay for success), anderzijds het beleid en de bedrijfsresultaten onder controle van een onafhankelijk stichtingsbestuur kunnen onderbrengen.

 • Bestuur

  Het bestuur bewaakt via een prioriteitsaandeel het sociale en maatschappelijke karakter van de Clubhuis Nederland organisatie, de moederorganisatie van de Werkclub en Buzinezzclub. Het bestuur heeft de controle over onder meer de maatschappelijke doelstelling, de statuten, het meerjarenplan, de resultaatverdeling, het bezoldigingsbeleid en de aanstelling van bestuurders. Ook fungeert het bestuur als klankbord en geeft het advies aan de teams van de Werkclub en Buzinezzclub.

  Voorzitter: Zahra Mousazadeh
  Vicevoorzitter: Mirjam Sterk
  Penningmeester: Guus de Wit
  Secretaris: Clemens van Slingerland
  Bestuurslid: Henk Bakker
  Bestuurslid: Piet Vessies

 • Aanpak

  De methodiek van de Werkclub is opgebouwd aan de hand van een Theory of Change. Deze is  ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en SEO Economisch Onderzoek. Input bestaat uit onder meer vakkundig personeel en gemotiveerde vrijwilligers op fysieke locaties. Dat levert throughput in de vorm van een groepstraject met intensieve training, een individueel traject onder persoonlijke begeleiding van een coach uit de praktijk, netwerkactiviteiten en een membership for life. Zo krijgen de members meer motivatie, verbeterde vaardigheden en een groter sociaal netwerk (output). Het effect is uitstroom naar werk en inkomen, spill-overs naar kinderen en familie en een lager beroep op publieke voorzieningen (outcome). De impact is hogere arbeidsparticipatie, een groter verdienvermogen door betere benutting van menselijk kapitaal en verlaging van maatschappelijke kosten zoals zorg, uitkeringen en criminaliteit.

 • Kernwaarden

  Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke, optimistische en ondernemende aanpak met focus op zelfredzaamheid waarbij de member en zijn/haar dromen en talenten centraal staan, niet de regeling en het budget. Onder langdurige en intensieve begeleiding maken de members hun levensplan. Professionals en vrijwilligers uit het bedrijfsleven bieden daarbij coaching en het netwerk om het waar te maken. Met daar bovenop een membership for life begeleidt deze aanpak nieuwe Nederlanders naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt, ook bij eventuele terugval of tegenslag.

 • Resultaten

  De aanpak van de Werkclub leidde in de afgelopen tien jaar tot uitstroom van members uit de uitkering naar de arbeidsmarkt. De International Labour Organisation (ILO) benoemde onze aanpak in 2019 tot worldwide best practice. Sinds 2020 ondersteunt de Goldschmeding Foundation de Werkclub bij de opschaling van de organisatie. Doel hiervan is dat we veel meer kwetsbare mensen kansrijk maken op een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen!

Wij zijn het team!

 • Brahim

  Vestigingsmanager Eindhoven
 • Coen

  Communicatie Manager
 • Joas

  Vestigingsmanager Rotterdam
 • Leo

  Directeur
 • Kelly

  Trainer
 • Melissa

  Office Manager
 • Caroline

  Management assistent
 • Daniëlle

  Administratief medewerker
 • Florian

  Partnership manager

Onze supporters