fbpx

Wij zijn de Werkclub!

Samen met members; van startbaan naar hartbaan!

Onze members komen uit alle windstreken. Het merendeel is gevlucht voor oorlogsgeweld of onderdrukking. Die periode ligt nu ver achter hen; ze zijn veilig in Nederland en willen graag iets terug doen door deel te nemen aan de maatschappij. Onze members kijken weer vooruit en willen bouwen aan een stabiele, positieve toekomst. Vaak hebben zij al werkervaring opgedaan in het land van herkomst. Door weer te werken zijn ze in staat om te zorgen voor dierbaren en zijn zij een voorbeeld voor anderen.

Ruim 10 jaar succesvolle begeleiding!

De expertise van de Werkclub staat niet op zichzelf. We hebben ruim 10 jaar ervaring met de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, o.a bij de Buzinezzclub. Bovendien heeft ons team veel kennis, ook in de behandeling van oplosbare multiproblematiek. Daarom is onze aanpak in 2019 uitgeroepen tot ‘worldwide best practice’ door de ILO (International Labour Organization van de Verenigde Naties). Meer weten over de mogelijkheden bij jouw bedrijf of gemeente? We maken graag kennis met je.

Zo werkt de Werkclub

 • Organisatie

  De Stichting Buzinezzclub Foundation is een operating charity en heeft twee programma’s om haar maatschappelijke doelen te realiseren op het gebied van welzijn, onderwijs en burgerschap. Dit zijn het Buzinezzclub en Werkclub programma. In samenwerking met en met financiering door lokale partners worden deze programma’s uitgevoerd. Hiervoor wordt op verzoek van de financiers in de meeste gevallen een lokale entiteit opgericht als vehikel om de projectactiviteiten en geldstromen transparant te laten verlopen voor alle stakeholders en de bedrijfsrisico’s te beperken tot individuele vestigingen. Alle vestigingen samen vormen Clubhuis Nederland Beheer B.V. waarvan Stichting Buzinezzclub Foundation enig aandeelhouder is en daarmee de volledige zeggenschap en controle heeft over onder meer de maatschappelijke doelstelling, de statuten, het meerjarenplan, het bezoldigingsbeleid en de aanstelling van bestuurders. Download voor meer informatie onze statuten, ons beleidsplan en ons laatste jaarverslag.

 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Stichting Buzinezzclub Foundation. De Raad
  benoemt de bestuurder en de leden moeten de jaarrekening en het jaarplan goedkeuren. De Raad wordt
  door de bestuurder op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen. Leo van Loon,
  oprichter van de Buzinezzclub en Werkclub, is door de Raad benoemd tot bestuurder. De Raad van
  Toezicht wordt gevormd door:

  Voorzitter: Zahra Mousazadeh
  Vicevoorzitter: Mirjam Sterk
  Secretaris: Clemens van Slingerland
  Penningmeester: Vacant
  Bestuurslid: Henk Bakker
  Bestuurslid: Piet Vessies

 • Aanpak

  De methodiek van de Buzinezzclub is opgebouwd aan de hand van een Theory of Change (Buzinezzclub ToC / Werkclub ToC). Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en SEO Economisch Onderzoek. Input bestaat uit onder meer vakkundig personeel en gemotiveerde vrijwilligers op fysieke locaties. Dat levert throughput in de vorm van een groepstraject met intensieve training, een individueel traject onder persoonlijke begeleiding van een coach uit de praktijk, netwerkactiviteiten en een membership for life. Zo krijgen de members meer motivatie, verbeterde vaardigheden en een groter sociaal netwerk (output). Het effect is uitstroom naar werk en inkomen, spill-overs naar kinderen en familie en een lager beroep op publieke voorzieningen (outcome). De impact is hogere arbeidsparticipatie, een groter verdienvermogen door betere benutting van menselijk kapitaal en verlaging van maatschappelijke kosten zoals zorg, uitkeringen en criminaliteit.

 • Kernwaarden

  Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke, optimistische en ondernemende aanpak met focus op zelfredzaamheid waarbij de member en zijn/haar dromen en talenten centraal staan, niet de regeling en het budget. Onder langdurige en intensieve begeleiding maken de members hun levensplan. Professionals en vrijwilligers uit het bedrijfsleven bieden daarbij coaching en het netwerk om het waar te maken. Met daar bovenop een membership for life begeleidt deze aanpak jongeren naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt, ook bij eventuele terugval of tegenslag.

 • Resultaten

  De aanpak van de Werkclub leidde in de afgelopen tien jaar tot uitstroom van members uit de uitkering naar de arbeidsmarkt. De International Labour Organisation (ILO) benoemde onze aanpak in 2019 tot worldwide best practice. Sinds 2020 ondersteunt de Goldschmeding Foundation de Werkclub bij de opschaling van de organisatie. Doel hiervan is dat we veel meer kwetsbare mensen kansrijk maken op een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen!

Wij zijn het team!

 • Brahim

  Vestigingsmanager Eindhoven
 • Florian

  Dealmaker
 • Joas

  Vestigingsmanager Rotterdam
 • Kelly

  Trainer Rotterdam
 • Leo

  Directeur
 • Lotfi

  Service Medewerker
 • Martin

  Trainer Rotterdam
 • Melissa

  Manager HR, Office en Facility
 • Janina

  Communicatiemedewerker
 • Halima

  Trainer Rotterdam
 • Naomi

  Content Creator
 • Peter

  Financieel Manager
 • Geeta

  Finance & Quality Control
 • Inge

  Servicemedewerker/ Stagiaire
 • Belquis Agostien

  Facility & Events medewerker

Onze supporters